Comments & Ratings: Poem
Next >>
Mr. Sharma Love Rating: 10
45 days ago

Urvashi 🚩 nice one
474 days ago

Urvashi 🚩 Rating: 9
474 days ago

sheela dubey real poem ...very nice Dinesh ji,
475 days ago

sheela dubey Rating: 10
475 days ago

kusum [plz do.. Rating: 10
475 days ago

kusum [plz do.. Wo sham hota dhal gaya,,
Wo rat se tha dar gaya,,
Mai juganu ka yaar hoon,,
nice1
475 days ago

removed Rating: 9
478 days ago

removed very nice..keep it up
478 days ago

Dinesh Tripathi Rating: 10
478 days ago

Next >>