دلم براي کسي تنگ است که...

by: Yasna یسنا (on: Jan 2, 2012)
Category: Other   Language: فارسی
tags: حميد مصدق
دلم براي کسي تنگ است که آفتاب صداقت را

.

.

.

به ميهماني گلهاي باغ مي آورد

و گيسوان بلندش را به بادها مي داد

و دستهاي سپيدش را به آب مي بخشيد

دلم براي کسي تنگ است

که چشمهاي قشنگش را

به عمق آبي درياي واژگون مي دوخت

و شعرهاي خوشي چون پرنده ها مي خواند

دلم براي کسي تنگ است

که همچو کودک معصومي

دلش براي دلم مي سوخت

و مهرباني را نثار من مي کرد

دلم براي کسي تنگ است

که تا شمال ترين شمال با من رفت

و در جنوب ترين جنوب با من بود

کسي که بي من ماند

کسي که با من نيست

کسي که . . .

!!! دگر کافي ست.
score: 9.64749
average: 10.0
Ratings: 10
 
« send to friends»
URL (link) to this writing. You can copy and paste this in your email to send to your contacts:
 
Not good
Ok
Excellent!
 
 
 

Comments

[View All Comments]
 
2237 days ago
Rating: 10
 
 
2261 days ago
بسیار بسیار زیبا بود
ممنون
 
 
2261 days ago
Rating: 10
 
 
2278 days ago
Rating: 10
 
 
2291 days ago
Rating: 10
 
 
2291 days ago

دلم براي کسي تنگ است

که چشمهاي قشنگش را

به عمق آبي درياي واژگون مي دوخت

و شعرهاي خوشي چون پرنده ها مي خواند
 
 
2291 days ago
Rating: 10
 
 
2291 days ago
alieee bod khili ziba bod merciii
 
 
2291 days ago
Rating: 10
 
 
2296 days ago
Rating: 10
 
 
2300 days ago
Rating: 10
 
 
2300 days ago
دلم براي کسي تنگ است که آفتاب صداقت را

.

.

.

به ميهماني گلهاي باغ مي آورد
 
 
2300 days ago
خیلی لایک
 
 
2300 days ago
Rating: 10
 
 
2301 days ago
Rating: 10
 
[View All Comments]